Quảng cáo xương khớp uống là khỏi trăm phần trăm phiên bản Tom and Jerry
#YTP #xuongkhop #tomandjerry
————————————————- 🔰 Đồng chí Peko Dreemurr:
Facebook:
Youtube:
Gapo:
Dailymotion:

🔰 Hoàng Tử Kuntakku
Facebook:

🔰 Liên minh các đặc vụ OWCA: ( đăng lời bài hát các phim hoạt hình )
Facebook:
Youtube:
Gapo:

🔰 Peko Nekkun (nick cá nhân + tài khoản vẽ tranh)

& Peko_Kira

————————-
⚠️ Nếu có khiếu nại về bản quyền, nhắn tin mình qua email:
fellowpekodreemurr@gmail.com để giải quyết!
⚠️ If you want to make a copyright claim, just contact me:
fellowpekodreemurr@gmail.com to solve it!

🚫 Vui lòng ghi nguồn khi reup.
🚫 Không cắt xén credit của video.
❌Please credit this channel when re-uploading.
❌ Don’t cut out the song’s infomation

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước

Comments

 1. Gián Tiếp Game

  Clip rất tiềm năng và có chất riêng 👌. Mong kênh phát triển thành kênh meme giải trí hay nhất Việt Nam

 2. HR KHANGGG

  😌😍😣😌😑😐😨😘😒😡😗😘😎😑😛😐😡😘😍😜😌😍😘😡😛😑😨😡😍😐😎😘😑😒😠😃😂😇😄😨😂😃😂😨😈😐😑😂😎😃😘😒😑😃😄😒😁😑😨😑😎😛😂😈😗😍😈😍😃😘😂😛😓😈😂😗😛😒😎😡😘😣😇😏☺️😣😆😇😑😒😠😅😨😍😛😚😎😒😤😜😍😑😒😃😚😅😆😃😂😎😡😑😒😚😃😄😑😒😃😎😎😡😔😒😌😍😗😨😇😃😎😛😘😜😊😄😚😓😓😈😏😢 😄😤😑😒😎😑😚😂😃😈😇😃😃😄😒😒😢😃😏😇😐😐😍😂😘😃😂😎😘😒😒😤😏😃😛😒😡😏😃😄😤😍😌😗😠😘😃😎😑😐😐😜😎😝😢😤😤😨😍😃😃😘😐😂😁😗😥😔😜😄😏😄😏😚😉😒😍😃😂😗 😥😃😛😘😂😃😑😑😘😜😁😝😂😍😛😝😃😃😂😃😈😎😡😇😑😒😑😓😍😁😑😤😉😈😃😉😈😥😄😏😓😔😒😍😛😈😑😓😐😈😎😐😒😎😘😔😞😎😘😂😛😑😓😍😘😍😂😒😑😏😄😚😃😒😛😃😎😘😘😎😤😂😠😍😇😈😏😐😄😝😑😒😏😢 😓😒😍

 3. HR KHANGGG

  ???????????????????????????😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😊😆😊😆😊😆😊😆😊😆😊😆😆😆😊😊☺️😁😁😁😂😂😂😂😧

 4. QUOC HUY 326 HUYNH

  QC Xương khớp ám ảnh nhất mà tôi xem 1 lần , vì nó là 1 QC lừa đảo .

 5. Tuấn Trung Đặng

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 6. Kim Nguyễn

  Ui giồi ôi đang con mèo Tom kêo tiếng Trần Đức Bo ;D