TS. Lê Thẩm Dương – Học nghề Lãnh đạo (Bản full)

Từ khóa: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo

Tham khảo:  Video Kỹ năng giao tiếp thuyết trình nhóm 59: Chủ đề: Thức khuya trong giới trẻ hiện nay - thực trạng về kỹ năng giao tiếp của sinh viên

Comments

  1. Tanh đây

    cảm ơn kênh đã làm video này. cảm ơn bạn đã cho được nhiều người học được. rất cảm ơn bạn

  2. Huong H

    thầy ơi như thầy vươn lên từ khó khăn.không đút lót để lên.còn bây giờ mà đút lót để chức thì họ sẽ làm mọi cách để họ đạt được đủ số tiền đó bù vào họ bất chấp kể cả là bán tin.mật tài liệu mật của đất nước.lên không thể rùng những người mua chức để đi lên được thầy ơi.chỉ có thể là yêu nghề yêu nước. thương dân thì mới làm được thầy ơi chính phủ ơi.

  3. xuân cường nguyễn

    Kĩ thuật làm video rất kém! Xem ức chế.