Bộ GTVT vừa ký Quyết định 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384/570 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Từ khóa: phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tham khảo:  Video CEO, Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT là gì? Ai to hơn ai? - trưởng phòng kinh doanh tiếng anh la gi