⚠️ Chiến lược không rõ ràng, chỉ nằm trong đầu người lãnh đạo, thiếu sự đồng bộ với toàn bộ tổ chức, mỗi người nhìn một hướng ⚠️ Thiếu sự phân tích, …

Từ khóa: chiến lược kinh doanh là gì, chiến lược kinh doanh là gì, chiến lược kinh doanh là gì

Tham khảo:  Video Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga - đối tác chiến lược