BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
#BrainBOS #SucManhTangTruong #TangTruongKinhDoanh

BrainBOS – Một sản phẩm chiến lược của BrainMark.
#BrainGroup #BrainMark #BrainCoach #BrainWork #BrainSoft #BrainEco
——————–
BrainMark Consulting – A member of BrainGroup
Add: 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
Tel: 0909 363 363
Email: consulting@brainmark.vn
Web: www.brainmark.vn

Từ khóa: chiến lược sản phẩm, chiến lược sản phẩm, chiến lược sản phẩm

Comments

  1. Phương La

    Mô hình mới, công cụ mới cho các Doanh nghiệp phát triển.

  2. Hoàng Dung

    Một mô hình rất mới khơi gợi một sự vững chắc cho doanh nghiệp 👍🏾