Nội dung: Video hướng dẫn các bước để kế toán kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
Kê khai thuế qua mạng: nhantokhai.gdt.gov.vn
Nộp thuế điện tử: nopthue.gdt.gov.vn