Cùng Inf Lagi xem bài viết Trao quyết định thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kết nối cộng đồng | Thể Thao

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Dũng – Phó bí thư Quận Ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1, bà Hoàng Thị Tố Nga – Phó bí thư thường trực Quận Ủy Quận 1, cùng các vị trong bàn Thường vụ Quận ủy, ban giám đốc trung tâm TDTT Quận 1 và CLB Văn hóa – Thể dục thể thao Nguyễn Du…

Thay mặt Quận ủy, UBND Quận 1, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết – Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1 công bố quyết định thành lập Trung tâm thể dục thể thao quận 1 trên cơ sở tổ chức lại trung tâm TDTT Quận 1 và CLB Văn hóa – Thể dục thể thao Nguyễn Du, cùng lúc công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trung tâm. Ông Trần Anh Tuấn, người được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm, các phó giám đốc trung tâm là các ông Nguyễn Đoàn Phước, Nguyễn Tấn Lợi và Nguyễn Thanh Hùng.

Trao quyết định thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 ảnh 1 Trao quyết định bổ nhiệm cho giám đốc và ba phó giám đốc tại buổi lễ

Theo đó, Trung tâm TDTT Quận 1 sẽ bao gồm: CLB TDTT Đa năng, CLB TDTT Tao Đàn, CLB TDTT Nguyễn Du và CLB TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với sự thành lập này, Trung tâm thể dục thể thao quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Quận 1; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM.

Tham khảo:  Ngọa Long Mobile | Esports | Thể Thao - Chi tiết 2020

NHẬT ANHNguồn: Trao quyết định thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kết nối cộng đồng | Thể Thao – Sài Gòn Giải Phòng

Từ Khóa: Trao quyết định thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kết nối cộng đồng | Thể Thao , Trao quyết định thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kết nối cộng đồng | Thể Thao , Trao quyết định thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 | Kết nối cộng đồng | Thể Thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *