Cùng Inf Lagi xem bài viết Thượng tá tiếng anh là gì (2020) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Thượng tá tiếng anh là gì

Thượng tá: Colonel, Senior Lieutenant-Colonel

Một số ví dụ

  1. Thượng tá, làm ơn quay đầu: Colonel, would you turn around, please?
  2. Đây là thượng tá Picquart: This is Colonel Picquart.
  3. Thượng Tá Abel bảo tôi đưa thứ này cho ông: Colonel Abel asked me to give this to you.
  4. Xin hỏi ông đã nói chuyện với Thượng Tá Hasegawa chưa? : Have you spoken with Colonel Hasegawa?
  5. Hiểu không, Thượng tá? Do you understand, Colonel?
Thượng tá tiếng anh là gì
Thượng tá tiếng anh là gì

Một số từ tiếng anh trong quân đội khác

Bộ tổng tham mưu: General Staff
Tướng /Đại tướng : General
Thượng tướng : Lieutenant-General / Three Star General
Trung tướng : Major- General
Thiếu tướng : Brigadier
Thống chế : Marshal
Đại tá : Colonel
Thượng tá : Senior Lieutenant colonel
Trung tá : Lieutenant colonel
Thiếu tá : Major
Đại úy : Captain
Thượng úy : Senior Lieutenant
Trung úy : First Lieutenant
Thiếu úy : Second Lieutenant
Hạ sĩ quan :Non- commissioned officer
Binh nhì ,lính trơn :Private
Đặc công : Commando
Trung sĩ :Sergeant
Hạ sĩ (cai) :Corporal
Tiểu đội trưởng :Squad leader/commander
Tư lệnh quân đoàn : Corps commander
Lính nhà nghề :Career
Quân đoàn : Corps
Sư đoàn : Division
Lữ đoàn :Brigade
Trung đoàn :Regiment
Tiểu đoàn :Battalion
Đại đội : Company
Trung đội :Platoon
Tiểu đội : Squad
Đơn vị đặc nhiệm :Task force
Quân số :Military manpower

Tham khảo:  Dự kiến tiếng Anh là gì - Chi tiết 2020

Nguồn: Thượng tá tiếng anh là gì (2020) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ – Cẩm Nang Tiếng Anh

Từ Khóa: Thượng tá tiếng anh là gì (2020) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ , Thượng tá tiếng anh là gì (2020) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ , Thượng tá tiếng anh là gì (2020) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *