Cùng Inf Lagi xem bài viết Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì ? Từ vựng tiếng Anh về Thuế

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì 

Khi học tiếng Anh chuyên ngành cũng như học về tài chính kế toán. về thuế tiêu thụ đặc biệt. Có thể nói thuật ngữ thuế tiêu thụ đặc biệt không còn xa lạ gì đối với người chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên để nâng cao kiến thức, có thể làm việc với các đối tác nước ngoài bạn cần hiểu rõ.

Vậy thuế tiêu thụ đặc biết tiếng anh là gì ?

Chúng ta có từ thuế là tax , tiêu thụ đặc biệt là excise/luxury. Như vậy thuế tiêu thụ đặc biệt được dịch ra là Excise tax. Loại thuế này thường đánh vào những hàng hóa có giá trị cao. Vì vậy phải dùng số nhiều cho loại thuế này nên khi sử dụng thường thêm s vào phía sau. Viết là excise taxes.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được định nghĩa theo tiếng Anh

Excise taxes are taxes paid when purchases are made on a specific good, such as gasoline. Excise taxes are often included in the price of the product. There are also excise taxes on activities, such as on wagering or on highway usage by trucks. One of the major components of the excise program is motor fuel.

Tham khảo:  Đánh giá tiếng Anh là gì - Chi tiết 2020

Từ khóa tìm kiếm nhiều về thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh

excise tax là gì

thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh là gì

excise duty là gì

tiêu thụ tiếng anh

thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh

đặc biệt tiếng anh

tiêu thụ tiếng anh

thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh là gì

sct là gì

Nguồn: Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì ? Từ vựng tiếng Anh về Thuế – Cẩm Nang Tiếng Anh

Từ Khóa: Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì ? Từ vựng tiếng Anh về Thuế , Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì ? Từ vựng tiếng Anh về Thuế , Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì ? Từ vựng tiếng Anh về Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *