Mục Lục

Cùng Inf Lagi xem bài viết Mã số thuế tiếng Anh là gì

Mã số thuế tiếng Anh là gì – Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thuế kế toán

Như chúng ta đã biết rằng việc đóng thuế rất quan trọng, ai cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế. Trong đó có rất nhiều loại thuế khác nhau như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng… Và theo đó mỗi người, mỗi công ty đều có mã số thuế riêng. Dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài cũng vậy, ở Việt Nam chúng ta gọi mã số thuế, vậy nước ngoài mã số thuế tiếng Anh gọi là gì ? Dưới đây là một số thông tin về mã số thuế tiếng Anh cho bạn.

Giải đáp Mã số thuế tiếng Anh gọi là gì

Mã số thuế trong tiếng Anh người ta gọi là Tax Identification Number. Theo đó bạn có thể hiểu đây là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự.. Mã số thuế do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế có thể là cá nhân hay công ty doanh nghiệp.. Theo quy định của Luật quản lý thuế.

Mã số thuế dùng để nhận biết, xác định từng người nộp được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Dưới đây là một số từ vựng về thuế, mã số thuế cho các bạn.

Mã số thuế tiếng Anh
Mã số thuế tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán và thuế

Mã số thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì 

Mã số thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Tax Identification Number

Mã số kê khai thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì 

Mã số kê khai thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Individual Taxpayer Identification Number

Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì 

Thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là Personal income tax

Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì 

Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là Profit tax

Tham khảo:  Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì ? Từ vựng tiếng Anh về Thuế - Chi tiết 2020

Thuế tiếng Anh là gì

Thuế tiếng Anh là Tax

Đăng ký thuế tiếng Anh là gì

Đăng ký thuế tiếng Anh là Registrate

Ấn Định thuế tiếng Anh là gì

Ấn định thuế tiếng Anh là Imposea tax

Thủ tục hoàn thuế tiếng Anh là gì

Thủ tục hoàn thuế tiếng Anh là Refund of tax

Bù trừ thuế tiếng Anh là gì

Bù trừ thuế tiếng Anh là Tax offset

Kiểm tra thuế tiếng Anh là gì

Kiểm tra thuế tiếng Anh là Examine

Khai báo thuế tiếng Anh là gì

Khai báo thuế tiếng Anh là Declare

Thuế môn bài tiếng Anh là gì

Thuế môn bài tiếng Anh là License tax

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là gì

Thuế giá trị gia tăng tiếng Anh là Value added tax

Thuế thu nhập tiếng Anh là gì

Thuế thu nhập tiếng Anh là Income tax

Thuế giá trị gia tăng đầu vào tiếng Anh là gì

Thuế giá trị gia tăng đầu vào tiếng Anh là Input sales tax

Thuế giá trị gia tăng đầu ra tiếng Anh là gì

Thuế giá trị gia tăng đầu ra tiếng Anh là Output sales tax:

Thuế chuyển nhượng vốn tiếng Anh là gì

Thuế chuyển nhượng vốn tiếng Anh là Capital transfer tax

Thuế xuất, nhập khẩu tiếng Anh là gì

Thuế xuất, nhập khẩu tiếng Anh là Export/Import tax

Thuế trước bạ tiếng Anh là gì

Thuế trước bạ tiếng Anh là Registration tax

Thuế siêu lợi nhuận tiếng Anh là gì

Thuế siêu lợi nhuận tiếng Anh là Excess profits tax

Thuế Gián thu tiếng Anh là gì

Thuế Gián thu tiếng Anh là Indirect tax

Thuế trực thu tiếng Anh là gì

Thuế trực thu tiếng Anh là Direct tax

Thuế suất tiếng Anh là gì

Thuế suất tiếng Anh là Tax rate

Chính sách thuế tiếng Anh là gì

Chính sách thuế tiếng Anh là Tax policy

Giảm thuế tiếng Anh là gì

Giảm thuế tiếng Anh là Tax cut

Tiền phạt thuế tiếng Anh là gì

Tiền phạt thuế tiếng Anh là Tax penalty

Tham khảo:  Thạc sĩ tiếng anh là gì ? Tên các học vị trong tiếng Anh - Chi tiết 2020

Chịu thuế tiếng Anh là gì

Chịu thuế tiếng Anh là Taxable

Gian lận thuế tiếng Anh là gì

Gian lận thuế tiếng Anh là Tax fraud

Trốn thuế tiếng Anh là gì

Trốn thuế tiếng Anh là Tax avoidance

Hồ sơ khai thuế bằng điện tử tiếng Anh là gì

Hồ sơ khai thuế bằng điện tử tiếng Anh là E – file

Việc khai, nộp hồ sơ, tờ khai thuế tiếng Anh là gì

Việc khai, nộp hồ sơ, tờ khai thuế tiếng Anh là Filing of retur

Kỳ tính thuế tiếng Anh là gì

Kỳ tính thuế tiếng Anh là Assessment period

Việc tính thuế tiếng Anh là gì

Việc tính thuế tiếng Anh là Tax computation

Kỳ hạn thuế tiếng Anh là gì

Kỳ hạn thuế tiếng Anh là Term:

Sổ thuế tiếng Anh là gì

Sổ thuế tiếng Anh là Register of tax

Ưu đãi thuế tiếng Anh là gì

Ưu đãi thuế tiếng Anh là Tax incentives

Trợ cấp thuế tiếng Anh là gì

Trợ cấp thuế tiếng Anh là Tax allowance

Người giúp khai thuế tiếng Anh là gì

Người giúp khai thuế tiếng Anh là Tax preparer

Năm tính thuế tiếng Anh là gì

Năm tính thuế tiếng Anh là Tax year

Các tranh chấp về thuế tiếng Anh là gì

Các tranh chấp về thuế tiếng Anh là Tax dispute

Nghĩa vụ thuế tiếng Anh là gì

Nghĩa vụ thuế tiếng Anh là Tax liability

Người nộp thuế tiếng Anh là gì

Người nộp thuế tiếng Anh là Taxpayer

Người ủy quyền tiếng Anh là gì

Người ủy quyền tiếng Anh là Authorize

Tổng cục thuế tiếng Anh là gì

Tổng cục thuế tiếng Anh là Tax derectorate:

Tổng cục trưởng tiếng Anh là gì

Tổng cục trưởng tiếng Anh là Director general

Cục thuế tiếng Anh là gì

Cục thuế tiếng Anh là Tax department

Hội đồng thuế tiếng Anh là gì

Hội đồng thuế tiếng Anh là Tax authorities

 

Nguồn: Mã số thuế tiếng Anh là gì – Cẩm Nang Tiếng Anh

Từ Khóa: Mã số thuế tiếng Anh là gì , Mã số thuế tiếng Anh là gì , Mã số thuế tiếng Anh là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *